Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0164-612040
  • info@agoadvies.nl
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Welke gegevens zijn nodig voor uw belastingaangifte 2018

 

DIGID codes of machtiging(en) meenemen a.u.b.

Als u een voorlopige aanslag hebt

Als u een voorlopige aanslag 2018 hebt  
• uw voorlopige aanslag 2018 (dit is niet verplicht )


Als u inkomsten uit werk of woning hebt

Als u loon, uitkering en/of pensioen hebt
• de jaaropgave(n) van 2018

Als u een eigen woning (koopwoning) hebt
• de WOZ beschikking van uw gemeente met peildatum 1 januari 2017 of
• de aanslag OZB die in 2017 door de gemeente is verzonden
• uw hypotheek overzicht 2018
• de notarisafrekening(en) (als u in 2018 de eigen woning hebt gekocht of verkocht)


Als u andere inkomsten hebt

Als u partneralimentatie ontvangt 
• de bankafschriften van de ontvangen alimentatie

Als u nog andere inkomsten hebt
• een specificatie van de opbrengsten en de kosten


Als u reiskosten maakt

Als u met het openbaar vervoer reist tussen uw woning en uw werk
• de openbaarvervoer verklaring of de reisverklaring

Als u een lijfrente of verzekering hebt

Als u lijfrente premie betaalt of stortingen doet voor een lijfrentespaarrekening
• de lijfrentepolis
• de betalingsbewijzen
• de verklaring pensioenaangroei 2017 (factor A) UPO 2017
• de inkomensgegevens van 2017


 Als u spaargeld of beleggingen hebt > € 30.000 per persoon:
• de saldo afschriften van alle bank- en spaarrekeningen en beleggingen per 1 januari 2018

Als u aftrekposten hebt

Als u alimentatie en ander onderhoudsverplichtingen betaalt voor uw (ex-)partner
• de betalingsbewijzen naam, geboortedatum en BSN (burgerservicenummer) van uw (ex-)partner

Als u specifieke zorgkosten hebt
• de betalingsbewijzen
• de nota's en/of bankafschriften
• de specificatie van de declaraties van uw zorgverzekering

Als u een voorgeschreven dieet volgt
• de dieetverklaring van uw arts of diëtist

Als u studiekosten of andere scholingsuitgaven hebt
• de betalingsbewijzen
• de nota's en/of bankafschriften
• de kennisgeving van de ontvangen studiefinanciering

Als u giften hebt
• de betalingsbewijzen
• de nota's en/of bankafschriften
• bij een periodieke gift kopie van de notariele of onderhandse overeenkomst

Tevens

Als u een fiscale partner hebt
• burgerservicenummer (BSN) van uw fiscale partner
• geboortedatum van uw fiscale partner
• gegevens over het inkomen van uw fiscale partner
(bijvoorbeeld jaaropgaven en bankafschriften)

Als u minderjarige kinderen hebt
• burgerservicenummer (BSN) van uw minderjarige kinderen
• geboortedatum van uw minderjarige kinderen
• gegevens over het spaargeld van uw minderjarige kinderen mits spaargeld > € 60.000,=
(bijvoorbeeld bankafschriften)