Hoe mogen we je helpen?

 

Welke gegevens heb ik nodig voor mijn belastingaangifte 2023 ? Bekijk het overzicht

Deze gegevens hebt u nodig. We hebben ze per categorie op een rij gezet.

Persoonlijke gegevens

 • uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw partner en kinderen
 • uw rekeningnummer
 • uw DigiD en dat van uw partner (of een machtiging)

Inkomsten

 • uw jaaropgaven over 2023
  En als u die niet hebt: uw salarisstroken van het einde van het jaar
 • ontvangen partneralimentatie

Bankrekeningen

 • het jaaroverzicht 2023 van uw betaalrekening
 • het jaaroverzicht 2023 van uw spaarrekening en dat van uw kinderen
 • het jaaroverzicht 2023 van uw beleggingen

Wonen

 • de WOZ-waarde van uw huis met peildatum 1 januari 2023
  Deze waarde staat op de WOZ-beschikking die u vorig jaar van de gemeente hebt gekregen.
 • de jaaropgaaf van uw hypotheek
 • bij koop of verkoop van uw woning: de notarisafrekening

Aftrekposten

U hebt betalingsbewijzen nodig. Denk aan:

 • giften
 • zorgkosten die u niet vergoed hebt gekregen
  De eigen bijdrage Zvw, zorgverzekeringspremie en het eigen risico mag u niet aftrekken.
 • betaalde partneralimentatie

Overig

 • gegevens van leningen en andere schulden
 • gegevens van betaalde lijfrentepremies
 • een overzicht van betaalde arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV)
 • gegevens over dividend

Alleen als u deze hebt gehad:

 • de voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2023
 • de voorlopige aanslag inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over 2023